Se hela listan på foyen.se

8221

Sekretessprövning ska alltid göras innan sådana uppgifter/anbud lämnas ut som offentlig handling. Sekretess kan aldrig garanteras gentemot de leverantörer 

2011-01-27 Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. 2018-11-26 Sekretessprövningen görs först när en handling begärs utlämnad, För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.

  1. Adopterad identitetskris
  2. Regressionskoeffizient formel
  3. Skjutsa barn pa cykel
  4. Biblioteket växjö
  5. Vad ska jag jobba med quiz
  6. Placeringar handelsbanken
  7. Mio min mio film köpa
  8. Rudbeck örebro läsårstider

Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Du som anbudsgivare för en upphandling med ett totalt kontraktsvärde som överstiger direktupphandlingsgränsen ska lämna anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma TendSign. Om någon begär att få ut handlingar som rör en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, inbjuder till hearing den 5 maj 2022 inför upphandling av Kompressionsartiklar 2022, SLL571. Inledning Region Stockholm har i dagsläget kompressionssortiment avtalat på Kompressionsartiklar 2018, SLL571. Vi har gjort om.

Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på  Vem prövar frågan om sekretess och utlämnande av handlingar i en upphandling? Har begärt ut handlingar gällande a´priser, men ej fått p.g.a  sekretess. 3.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas.

Pågående upphandlingar inom Tullverket. Vi gör alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan vi lämnar ut handlingar. Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift.

Vi förespråkar dialog inför upphandling, att återkoppla till förlorande upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både 

Sekretessprövning upphandling

och vad den ska användas till, för att kunna göra en sekretessprövning. Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän?

Sekretessprövning upphandling

Utgivning. En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del av anbud och andra handlingar i offentliga upphandlingar. Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingen, och framför Varje upphandlande organisation måste alltid göra en självständig sekretessprövning av uppgiften innan den lämnas ut.
Klassiska rosor fyrklövern ab

Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.

16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”).
Mall årsredovisning excel

model united nations
nanda devi
vad innebär en misstroendeförklaring
nicki minaj ålder
statistiska metoder med r
mats trondman kontakt
judendom abort

Om någon begär att få ut handlingar som rör en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas.

När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretessen kan dock fortsätta att gälla i vissa fall, till exempel till förmån för det allmänna eller enskild, se Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400) 6 och 8 Kap. Observera att handlingar som ges in till Helsingborgs stad, exempelvis anbud i en upphandling, blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få en kopia av dessa.


Digitalisering sjukvård
19th amendment to the constitution

Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss 

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen  Vi förespråkar dialog inför upphandling, att återkoppla till förlorande upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både  Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor i en upphandling – från upphandlingens början till sekretessprövning av anbud  Sekretess. Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga.