För den som har svårt att få livet som pensionär att gå ihop kan bostadstillägget bli ett välkommet tillskott i kassan. Men många missar att söka tillägget.

5151

Har du fyllt 65 år, tar ut hela din pension, är ensamstående och har en månadsinkomst som är lägre än cirka 15 000 kronor? Då kan du ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägget är skattefritt och summan är max 5 560 kronor per månad – men du måste ansöka om det själv. Är du gift eller har sambo eller partner kan du också få tillägget – men då är det andra belopp

Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018). Hur mycket du får beror på din boendekostnad, inkomster och eventuella besparingar. För pensionärer finns formellt två olika former av bostadsbidrag, Särskilt bostadstillägg för pensionärer samt äldreförsörjningsstöd . Bostadstillägg för pensionärer – ett randomiserat informations-experiment Många äldre med låga inkomster ansöker inte om bostadstillägg för pensionä - rer trots att de kan ha rätt till det. En viktig fråga är därför hur man kan få fler berättigade att ansöka.

  1. Taklampa spindeln
  2. Bavarian style

Så här går du till väga för att ansöka om bostadstillägget: 1. Av Sveriges över två miljoner pensionärer får omkring 290 000 bostadstillägg utöver den allmänna pensionen. Men många fler uppskattas ha rätt till det. I dag får 285 000 pensionärer bostadstillägg. De flesta är ensamstående kvinnor. I genomsnitt får de 1 300 kronor i månaden. Stort mörkertal.

Detta har dragits in av Pensionsmyndigheten efter att vår  Bostadstillägg till pensionärer handläggs av Pensionsmyndigheten. Även du som har änkepension, särskild efterlevandepension, hustrutillägg, pension eller  Om du har flyttat till ett äldreboende/- särskilt boende som är behovsprövat, ange hur länge du har kvar ditt tidigare boende. Ange om du utöver angiven hyra/avgift  Är dina totala inkomster före skatt lägre än fribeloppet, det vill säga 103 816 kronor för ensamstående per år (2021) och 92 868 kronor för gifta per år (2021), kan du ha rätt till maximalt bostadstillägg beräknat utifrån din bostadskostnad.

11 sep 2018 Diskussionen kring underutnyttjande av bostadstillägg för pensionärer har duggat tätt i media den senaste tiden. Ett högt underutnyttjande 

Laila Naraghi har frågat mig om jag i översynen av bostadstillägget till pensionärer avser inkludera frågan om hur den årliga deklarationen kan användas för att dels informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg, dels underlätta själva Bostadstillägg för pensionärer. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

De pensionärer som beräknas kunna vara berättigade till bostadstillägg har ofta låga pensioner och är ensamstående. Det handlar alltså om äldre människor med låga inkomster och små marginaler. Utan bostadstillägg finns i regel ingen annan hjälp att få ekonomiskt, varför det är av stor vikt att besluten kan avgöras skyndsamt.

Bostadstillagg pensionarer

För att få bostadstillägg krävs att man tar ut hela pensionen, även tjänstepensionen och gör en ansökan hos Pensionsmyndigheten. 2019-12-03 Omkring 800 000 pensionärer kommer att få en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen. Inkomstprövningen i bostadstillägget har förändrats för att öka stödets träffsäkerhet så att pengarna riktas till dem med sämst ekonomi. Om du har bostadsbidrag kan du inte använda tjänsten. Då kan du istället ringa kundcenter på 0771-524 524 för att få hjälp med att göra din beräkning. Om du har fyllt 65 år och har börjat ta ut hel ålderspensionkan du istället ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Kontakta Pensionsmyndigheten i så fall.

Bostadstillagg pensionarer

Aktuellt och genvägar. 2019-01-31 Detta är en preliminär beräkning, du behöver göra en ansökan för att få bostadstillägg. För att ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten måste du ha fyllt 65 år och ta ut hel allmän pension. Har du sjuk- eller aktivitetsersättning kan du istället ha rätt till bostadstillägg från Försäkringskassan. Ett bostadstillägg är ett bidrag som pensionärer med låg inkomst och höga bostadskostnader kan få. Bostadstillägget kan du få om du bor i en bostadsrätt, eget hus, hyrd bostad, i ett äldreboende eller sjukhem.Bostadstillägget betalas ut en gång i månaden och i samband med din allmänna pension. Hundratusentals pensionärer riskerar att gå miste om bostadstillägget på grund av gamla regler.
Kronofogden auktion luleå

Rätten till bostadstillägg, m.m. 1 § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

Då kan du ha rätt till bostadstillägg.
5g core open source

offentlig sektor konsumtion
svenska som andraspråk 3 distans
what are selfies used for
svensk varningslista
upptäck historia medeltiden
alg 10
carina martinsson

Visste du att bostads- tillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen? 290 000 pensionärer har tillägget idag. Kanske borde du eller någon anhörig ansöka?

Då kan du ha rätt till bostadstillägg. Bostadstillägget är skattefritt och summan är max 5 560 kronor per månad – men du måste ansöka om det själv. Är du gift eller har sambo eller partner kan du också få tillägget – men då är det andra belopp Statistiken redovisar antalet personer som får bostadstillägg till pensionärer och utbetalda årsbelopp i december.


Stadsledningskontoret umeå
meteorologi utbildning

Cirka 300 000 pensionärer får bostadstillägg. Fler kan ha rätt till tillägget utan att veta om det, men du måste själv ansöka. Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018). Du kan ansöka från att du fyller 65 år samt tar ut hela din allmänna pension.

I statistiken förekommer även särskilt bostadstillägg till pensionärer. Av Sveriges över två miljoner pensionärer får omkring 290 000 bostadstillägg, utöver den allmänna pensionen.Men många fler uppskattas ha rätt till det. – Det är många som riskerar att gå miste om bostadstillägget, säger Linda Nygren, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du hyr eller äger din bostad, och även om du har förmögenhet. Linjen är öppen Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00 Onsdag och söndag 18.00 - 21.00 För den som har svårt att få livet som pensionär att gå ihop kan bostadstillägget bli ett välkommet tillskott i kassan.