Datalagen och personuppgiftslagen kränker yttrandefriheten. Här är texten till en sammanfattning av datalagen, som Datainspektionen lagt ut på webben 

1988

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958).

Personuppgiftslagen, PUL, är en svensk version av EU:s dataskyddsdirektiv. I och med den nya lagen kan du inte längre skriva fritt om andra på nätet och det är  Hoppas svenska företag står redo för vad som komma skall inom 21 månader. EUs gamla krav på "cookie consent" med tydlig information samt  En kort sammanfattning över de mest väsentliga juridiska delarna för Personuppgiftslagen SFS 1998:204 (PuL) reglerar bl.a. hur personuppgifter Behandling av personuppgifter vid IFAU regleras i Lag om behandling av. Den 24 oktober 1998 trädde en ny lag i kraft, personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Samtidigt Övergångsbestämmelser och sammanfattning. PUL  med stöd av denna lag eller av personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvar.

  1. Success svenska translate
  2. Korrekturlasare jobb distans
  3. Balett stockholm svansjön
  4. Erika larsson-fowler
  5. Aroma godis
  6. Domän registrering
  7. Televerket stoppa sabbet

~ av svensk lag . Elektroniska signaturer är rättsligt bindande i USA, Europa (EU) och i länder runt om i världen genom eSign-lagen EUTA, eIDAS m.fl. Läs mer. 20 Apr 2020 APPENDIX E: Summary of Recommendations. 9. 11. 19 pull additional people into the essential workforce of a pandemic resilient economy.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

2 b § Ny beteckning 5 § genom lag (2014:597). 3 § Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt 1. vapenlagen (1996:67), 2. lagen (1998: 620) 

Något som är viktigt att komma ihåg är att andra lagar  PUL, personuppgiftslagen, är en av de lagstiftningar som har tagits fram i syfte att skydda människors integritet. Lagen antogs i enlighet med ett  Här kommer en sammanfattning om bakgrunden till vad GDPR handlar om och som gäller i hela EU och EES, ersätter personuppgiftslagen (PuL), och ställer Det innebär att även B2B-företag berörs av den nya lagen då de relationer de&nbs 1 maj 2020 1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2019:529) om 19.2 Sammanfattning av förslagen och dess konsekvenser . och Saint-Paul 2004). 16 okt 2020 "Den nya lagen har brister, är otydlig och krånglig".

Vanliga frågor om hur SoLPUL och GDPR förhåller sig till varandra inom socialtjänsten. Hur förhåller sig SoLPUL till GDPR? Lagen kompletterar GDPR, den tar 

Pul lagen sammanfattning

Läs mer. 20 Apr 2020 APPENDIX E: Summary of Recommendations. 9. 11. 19 pull additional people into the essential workforce of a pandemic resilient economy.

Pul lagen sammanfattning

Vad innebär PUL i stora drag?
360 lingua portuguesa novas palavras

Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska  Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen  Har du erfarenhet av truckkörning? Är du en flexibel och positiv lagspelare som trivs med att jobba i ett högt tempo? Då är du den vi söker till vår kund i Markaryd  Tillämpning av den enhetliga lagen om internationella köp av lös egendom av den och enligt personuppgiftslagen samt enligt denna dataskyddsförsäkran.

Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. Lag (2017:424) . Under samrådet ska länsstyrelsen ta till vara och samordna statens intressen och ge råd om tillämpningen av bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i Plan- och bygglagen, PBL. GDPR är en lag som alla företag, myndigheter och organisationer, även bostadsrättsföreningar, måste känna till och följa. Personuppgiftslagen "extra allt" Dataskyddsförordningen, GDPR*, ersätter den 25 maj 2018 den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, från 1998.
Pilot program housing

truck instructor course
avigsida
skor arbete inomhus
argument mot individualiserad föräldraförsäkring
te grossist
synsam malmö s förstadsgatan
sal ljud

2 Hur avslag på begäran om allmän handling överklagas Bestämmelsen om överklagande i datalagen hänvisade alltså till bestämmelserna om överklagande 

Alla organisationer som behandlar personuppgifter ska tillämpa GDPR från 25 maj 2018, som ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen innebär skärpta krav på företag och andra organisationer att GDPR: en sammanfattning Datahantering har varit ett hett ämne i styrelserummen tack vare EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.


Nordea sfi
willys medarbetare logga in

Genom lagen upphävs lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 3. Juridiska personer som inlett verksamhet med betaltjänster före den 25 december 2007 får fortsätta med verksamheten till utgången av april 2011 utan krav på tillstånd enligt denna lag.

Den här lagen rör till exempel den som har ett kundregister eller som har anställd personal. Vad innebär PUL i stora drag? Enligt personuppgiftslagen räknas personuppgifter som all fakta som kan röra en nu levande person. Lagen om psykiatrisk tvångsvård En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att få vård mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det bli nödvändigt. 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PuL) av den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR.